Nastavnik hrvatskog jezika i izvjesitelj za književnost

U studentskim danima, 1935. postao je korektor Narodnih novina i taj je posao obavljao do 1940. Od 1939. do 1945. bio je honorarni nastavnik hrvatskoga jezika i književnosti na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.                

Godine 1940. postavljen je na dužnost izvjestitelja za književnost kod Banovine Hrvatske, dok 1944. postaje književnim tajnikom Hrvatskoga izdavalačkog bibliografskog zavoda (HIBZ).

Od tada počinje Tadijanovićeva plodna urednička djelatnost koja se 1945. nastavlja u Nakladnom zavodu Hrvatske, a potom od 1950. do 1958. u Zori.

Tu je zasnovao i uređivao biblioteku Djela hrvatskih pisaca, a u tom su razdoblju objavljena 24 sveska redovnih i 4 sveska izvanrednih izdanja. Među ostalima, u toj su biblioteci objavljena pojedinačna i izabrana djela Ivana Kozarca, Ivana Gorana Kovačića, Josipa Draženovića, Ivana Mažuranića, Frana Galovića i dr.


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake: