Kategorija: Život

 • Potpredsjednik Matice hrvatske

  Potpredsjednik Matice hrvatske

  1951. – 4. veljače, u Zagrebu, izabran je, na skupštini, za potpredsjednika Matice hrvatske; dužnost je obnašao do 19. prosinca 1954. 1953. – 30. lipnja, u Zagrebu, izabran je za dopisnog člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti

 • Knjiga pjesama “Tuga zemlje”

  Knjiga pjesama “Tuga zemlje”

  1942. – Hrvatski izdavački bibliografski zavod objavio mu je knjigu pjesama „Tuga zemlje“ 1944. – 23. lipnja, u Zagrebu (Berislavićeva ulica 2i), postavljen je za književnog tajnika izdavalačkog bibliografskog zavoda, gdje je radio do 6. svibnja 1945. 1949. – u časopisu „Republika“ objavio prijevode 13 Goetheovih pjesama

 • Nastavnik hrvatskog jezika i izvjesitelj za književnost

  Nastavnik hrvatskog jezika i izvjesitelj za književnost

  U studentskim danima, 1935. postao je korektor Narodnih novina i taj je posao obavljao do 1940. Od 1939. do 1945. bio je honorarni nastavnik hrvatskoga jezika i književnosti na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.                 Godine 1940. postavljen je na dužnost izvjestitelja za književnost kod Banovine Hrvatske, dok 1944. postaje književnim tajnikom Hrvatskoga izdavalačkog bibliografskog zavoda […]

 • Vjenčao se s Jelom

  Vjenčao se s Jelom

  1939. – 4. rujna u Zagrebu, vjenčao se s prof. Jelenom Ljevaković, u crkvi svetog Marka – kumovi: Jozo Kljaković i dr. Anto Pavlović

 • Tajnik Društva hrvatskih književnika

  Tajnik Društva hrvatskih književnika

  25. veljače izdana mu je diploma Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i priznata mu fakultetska sprema. 11. travnja izabran je, na skupštini, za tajnika Društva hrvatskih književnika – dužnost je obavljao do 31. ožujka 1940.

 • Urednik Narodnih novina

  Urednik Narodnih novina

  Dragutin Tadijanović je bio urednik Narodnih novina 1935. – 1940., prosvjetni viši pristav u Banovini Hrvatskoj, profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1939. – 1945. Bio je urednik edicije “Djela hrvatskih pisaca XXI. i XX. stoljeća” Izdavačkog poduzeća Zora i “Hrvatski pjesnici” Matice hrvatske.